Kinderfysiotherapie

logo moorkidsMOOR kids biedt via FysioPlusEpe kinderfysiotherapie aan

Wanneer u uw kind aanmeldt bij MOOR kids kinderfysiotherapie, kunt u het volgende verwachten:
• Het kind staat centraal
• De hulpvraag staat centraal
• Gedegen onderzoek naar de motoriek en analyse van het eventuele motorisch probleem (zowel groot- als kleinmotorisch). Hierbij wordt naar de kwantiteit (wat kan het kind?) en naar de kwaliteit (hoe doet het kind het?) gekeken en worden gestandaardiseerde motorische testen gebruikt.
• Behandelplan met SMART opgestelde doelstellingen voor een overzichtelijke periode.
• Optimale samenwerking met alle mensen om het kind heen (ouders, huisarts, cb-arts, GGD, leerkracht, logopedist, specialist etc.)

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?
Wanneer het kind bij de kinderfysiotherapeut komt, volgt eerst een intake. Indien niet verwezen is door een (huis)-arts, wordt begonnen met een screening om te bepalen of de hulpvraag zich binnen het beroepsgebied van de kinderfysiotherapeut bevindt.
Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. De ouders, leerkracht, huisarts en andere betrokkene spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen, maakt een onderzoeksverslag en stelt een behandelplan op.
De behandeling is gericht op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier samen oefenen met hun kind. Als dit nodig is, kan de kinderfysiotherapeut uw kind ook thuis behandelen. Dat geldt met name voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.
Bron: KNGF

Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me