Begeleiding van de patiënten met Diabetes (DM1 en DM2)

diabetesDM is een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. De verwachting is dat het aantal diabetespatiënten de komende jaren fors zal stijgen. Bijkomend probleem is het veel voorkomen van de chronische complicaties. Veel studies tonen aan dat diabetespatiënten of mensen met verhoogd risico op DM baat hebben bij bewegen. Bewegen heeft invloed op verschillende factoren die betrokken zijn bij de regulatie van het bloed glucosegehalte en daarom wordt bewegen steeds meer opgevat als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling.

De fysiotherapeut kan, met name als het gaat om het structureel veranderen van beweeggedrag, betrokken zijn bij de behandeling. Met de specifieke kennis waarover de fysiotherapeut beschikt, kan deze een beweegprogramma opstellen dat is afgestemd op de fysieke beperkingen en mogelijkheden van de individuele diabetespatiënt.

Verwijzing: voor fysiotherapeutische begeleiding van de diabetespatiënten is een verwijzing nodig van huisarts of specialist. Dit is van belang i.v.m. medicijngebruik of de aanwezigheid van mogelijke complicaties.

Behandeling: intake (o.a. verwijsgegevens arts), indicatiestelling (of u wel of niet in aanmerking komt voor fysiotherapeutische begeleiding). De fysiotherapeutische interventie: bewegen op maat individueel, dagelijkse activiteiten, doel is stabiliseren van ziekteproces.

ADVIES: Je bent nooit te oud om te (leren) bewegen, maar het vraagt gedragsveranderingen om uiteindelijk te gaan bewegen en het te blijven doen.

Vergoeding : beweegprogramma 's voor diabetespatiënten wordt niet meer vergoed door zorgverzekeraars als een beweeginterventie. Alleen ONVZ vergoedt beweegprogramma 's wél. Individuele begeleiding, zoals een zitting fysiotherapie, wordt daarentegen wel door alle zorgverzekeraars vergoed indien u aanvullend verzekerd bent.

Ook kunnen wij uw glucosespiegel metendiabetes2

Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me